ÇÖZÜMLER


Karbon Yönetimi

Karbon Yönetimi: Daha az emisyon, daha fazla iş başarısı


Liv Karbon ile Karbon Verimliliğinizi Artırma

Emisyon azaltımı iyileştirilmiş enerji ve kaynak verimliliğine dayanır ve bu nedenle finansal fayda sağlar. Ancak verimlilik önlemleri en iyi nerede ve nasıl uygulanabilir? En çok umut vaat eden sonuçlar için hangi tedbirler sunuyor? Maliyet Analizi etkinliği nasıl maksimize edilebilir?

LİV Karbon, işinize özel çözümler ve karbon yönetimi, karbon ayakizi değerlendirmeleri, emisyon azaltma fırsatlarının analizi ve işinizin önlenemeyen karbon emisyonlarını telafi etmek için modern stratejilerle yeni fikirler sunuyor.

Şirket ve ürün seviyesinde karbon ayak izi

Taban çizgisinin analizi, herhangi bir iyileştirme denemesi için ön şarttır. Bu aynı zamanda karbon emisyon yönetimine de özgüdür: karbon ayakizinizi ve emisyon kaynaklarınızı anlamak emisyonlarınızı azaltmak için uygun ve etkili önlemler almak için kritik öneme sahiptir. Şirket veya ürün seviyesindeki emisyonları dikkate alan ayrıntılı bir karbon ayak izi, etkin bir sürdürülebilirlik stratejisinin temel bir bileşenidir.

LİV Karbon, şirketinizdeki ilgili emisyon kaynaklarını ortaya çıkarmak için profesyonel karbon ayak izi hizmetleri konusunda size hizmet vermektedir.


Yapılı Çevre ve Enerji

Yapılı Çevre ve Enerji


Yapılı çevrenin oluşumunda, çevreye verilen zararı minimumda tutmak için bütüncül bir yaklaşım gerekmektedir. Binaların çevresel ayak izi, birçok bileşenden meydana gelen ve her biri ayrı çalışma konusu olan ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilir. Bir binanın çevresel etkilerinin en az olması için benimsenmesi gereken prensipler şu şekilde listelenebilir:

 • Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi, açıklıkların buna göre düzenlenmesi ve doğal ışığın etkin kullanımı
 • Enerjinin ve doğal kaynakların kullanımında verimlilik
 • Binaya bütünleştirilmiş pasif ve aktif ısıtma / soğutma sistemleri
 • Düşük CO2 emisyon hedefleri
 • Düşük karbon enerji kaynaklarının uygulanması
 • Alan içerisinde enerjinin toplanması ve üretilmesi
 • Geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması
 • Malzemelerin sürdürülebilir kaynaklardan alınması
 • Yerel ve doğal malzemelerin ağırlıklı kullanımı
 • İnşaat sürecinde atıklarının minimuma indirilmesi
 • CFC, HCFC ve ozon aşınımına sebep olan malzemelerin kullanılmaması
 • Doğal kaynaklara en az şekilde müdahale edilmesi
 • İç hava kalitesi ve uçucu organik bileşen içermeyen malzeme kullanımı
 • Ulaşılabilirlik, güvenlik ve sosyal servislere yakınlık
 • Ekolojik peyzaj tasarımı

Çevre Dostu Bina

Çevre Dostu Binalar


Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, enerji ve malzemenin %70’ini, suyun % 17’sini, ormanların % 25’ni tüketirler ve CO2 emisyonunu % 33 arttırırlar. Geleneksel binalarda sadece % 5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.

Yeşil Binalar ile; başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara göre % 30 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Binaların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz pisuarlar, verimli rezervuar, lavabo ve duş bataryaları kullanarak % 50’ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlenerek % 50 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Çevre Dostu (Yeşil Bina) Sertifikasyonu

LEED “Leadership in Energy and Environmental Design”

1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan LEED sertifikasyonu, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir.

LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreçtir. Bu süreçte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;

 • Yeni Binalar
 • Çekirdek ve Kabuk
 • İç Mekanlar
 • Okullar
 • Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım
 • Müstakil Evler
 • Hastane ve Klinikler
 • Mağazalar
 • Mahalleler

LEED sistemi binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:

 1. Sürdürülebilir Arazi
 2. Su Verimliliği
 3. Enerji ve Atmosfer
 4. Malzemeler ve Kaynaklar
 5. İç Mekan Yaşam Kalitesi
 6. İnovasyon
 7. Yerel Önem Sırası

Her bir alt başlığın altında önkoşullar ve kredi tanımları vardır. Öncelikle önkoşullara uygunluk sağlanacak, daha sonra her bir kredi altındaki puanlar toplanılacaktır. Proje bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir.

Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

 • Sertifikalı: 40-49 puan
 • Gümüş: 50-59 puan
 • Altın: 60-79 puan
 • Platin: 80-110 puan

LEED başlıkları kapsamında:

 • Toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi,
 • Su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için Geçerli metotların uygulanması,
 • Tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması,
 • İç hava kalitesinin kontrolü ve arttırımı;
 • İç Ortam havasında Sağlığa zararlı Partikül ve uçucu maddelerin, sigara vb. Dumanların engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması,

Günışığından maksimum faydalanma gibi konular değerlendirilir ve puanlanır.


İklim Değişikliği

İklim Değişikliğine Uyum ve Karbon Azaltımı Finansman Çözümleri


İklim finansmanı terimi genellikle kamu, özel sektör tarafından uluslararası, ulusal ve ulusal düzeyde iklim eylemi için kullanılan tüm finansal araçları kapsar. İklim politikası tartışmalarında, iklim finansmanı, daha az gelişmiş ülkelerin yararına sanayileşmiş ülkeler tarafından sağlanmaktadır.
İklim finansmanının amacı, düşük karbonlu gelişmeyi teşvik etmek ve iklim değişikliğinin neden olduğu yerel risklere uyum sağlamak için destek vermektir. Mesela Yeşil İklim Fonu (GCF), 2020 yılına kadar toplam 100 milyar dolarlık çok taraflı finansal destek ana kanallarından birini oluşturmaktadır.

Verimli ve etkili iklim finansmanı

LİV Karbon finans uzmanları, aşağıdakiler dahil olmak üzere iklim finansmanı için stratejik ve kavramsal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • Finansman programlarının yapılandırılması
 • Özel araçların tasarlanması ve değerlendirilmesi
 • Hem finansörler hem de alıcılar için finansal akışı analiz etmek

Özel sektörün kamusal iklim fonlarına dahil edilmesi

Tüm işaretler önümüzdeki yıllarda iklim ile ilgili harcamalarda keskin bir artışa işaret ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2035 yılına kadar artan enerji talebini karşılayabilmek için enerji üretimine ve iletimine yaklaşık 16,9 trilyon ABD Doları yatırım yapılması gerekecek. Bu yatırımların yaklaşık% 60’ı yenilenebilir enerji kaynaklarına gidecek. Bu bağlamda, kamu iklimi finansmanı özel sermayenin daha sürdürülebilir yatırım çözümlerine yönlendirilmesine yardımcı olabilir.


Enerji Verimliliği

Şirketler İçin Enerji Verimliliği


Yenilenebilir enerji üretmek ve tedarik etmek, dünya çapında en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Şirketler için yeşil enerji sağlama ve dolayısıyla iklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunmak daha elverişli olmaktadır. Liv Karbon, size özel yeşil enerji tedarik stratejileri geliştirmek ve uygulamak için sizinle birlikte çalışacak bir uzman ekibe sahiptir. Aynı bölgedeki tesislerin ürettiği yeşil enerji kredileri ile şirketinizin elektrik tüketimini karşılaması için birleştirilebilir yenilenebilir enerji sertifikaları sağlıyoruz.

Elektrik tüketimi, bir şirketin karbon salınımlarına ana katkılardan biridir. Bu nedenle, elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak, kapsamlı bir kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirketinizin sürdürülebilirlik değerlendirmesini artırabilir. Bazı şirketler yerinde kendi güçlerini oluştururken, Birçok kurum için bu durum mümkün olmamaktadır.